ОЗНАКE ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

1. Шта су ознаке географског порекла? Ознаке географског порекла су заједнички назив за две врсте знакова разликовања: имена порекла и географске ознаке. 2. Шта су имена порекла?               Име порекла је назив одређеног места, региона или, у ређим случајевима, земље, којим се обележава одређени пољопривредни, прехрамбени или други сличан производ. На пример, … Read more ОЗНАКE ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА