СРЕМСКИ КУЛЕН

Као основна сировина за производњу „СРЕМСКОГ КУЛЕНА“ користи се свињско месо прве категорије и чврсто масно ткиво добијено клањем животиња узгојених на подручју Срема. Околности, нова времена и потребе довеле су до тога да аухтотону свињу ових простора „Мангулицу“ замене високо селекционисане, меснате расе свиња. Тако се данас за производњу меса намењеног изради „СРЕМСКОГ КУЛЕНА“ … Read more СРЕМСКИ КУЛЕН

ДЕМОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНА ТИПОЛОГИЈА НАСЕЉА СРЕМА

Александар Крајић Примљено: 21.02.2013. | Прихваћено: 30.04.2013. РЕЗИМЕ: На подручју Срема је 2011. године живело 778.828 становника, у око132 насеља. Републички завод за статистику Србије препознаје 128 насеља, којакласификује у градска (њих 18) и остала насеља. Она су у овом раду разврстана према величини у седам класа, док се на основу систематизације М. Грчића,која се … Read more ДЕМОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНА ТИПОЛОГИЈА НАСЕЉА СРЕМА