Emperor Trajan Decius and His Sons on the Lower-Danubian Limes (AD 249-251)

Lily GROZDANOVA Proceedings of the 22nd  International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 In the mid 3rd century AD the Lower-DanubianLimes is undoubtedly one of the most turbulentborders of the Empire. The rule of Emperor Decius (Huttner 2008, 201-211; Wittig 1931, 1244-1284;Salisbury / Mattingly 1924, 1-23) and his sons (Wittig 1931a, 1284-1285; 1931b, 1285-1286) is … Read more Emperor Trajan Decius and His Sons on the Lower-Danubian Limes (AD 249-251)

Trajan Decius (249-251 A.D.) and Usurpers During His Reign

Geoffrey Nathan and Robin McMahon Geoffrey NathanSan Diego State University Early Life and Public Career Any discussion of Decius (and for most third century emperors) must be prefaced by an understanding that the historical tradition is incomplete, fragmentary, and not wholly trustworthy. Any reconstruction of his life and reign will therefore be to some degree … Read more Trajan Decius (249-251 A.D.) and Usurpers During His Reign

Кластер Трајан Деције

Друштвена организација Трајан Деције –Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus (у даљем тексту „Удружење“) представља удруживање малих и средњих произвођача и предузећа, које обезбеђује бригу о њима. Чланови могу да задрже своје предности, али удруженим снагама заједно имаће више ресурса, учиће једни од других и савладаће професионалне бизнис вештине. Повезивање образовања, науке и … Read more Кластер Трајан Деције

Martinci

Martinci se nalaze na izuzeto povoljnom položaju, gde su se ukrštali putevi koji spajaju istok i zapad. Na teritoriji sela otkriveni su ostaci naselja iz praistorije. Na potesu Međoš pronađeni su tragovi života iz bronzanog doba, a značajan je i potes Poloj. Najviše nalaza ima iz rimskog doba, na potesima Petrovci, Kamarište i Staro groblje, … Read more Martinci

Priča o Trajanovom mostu na Dunavu

Dvadeset kamenih stubova nosilo je nad širokom rekom drvenu konstrukciju, dužu od kilometra, preko koje će Trajan povesti 18.000 ratnika. Sunce tek što je bilo odskočilo kad se tog prolećnog dana 105. godine nove ere car Trajan sa pratnjom uputio iz Dijane, svoje dunavske rezidencije, nekoliko kilometara putem niz desnu obalu reke do novosagrađenog mosta, na svečanost … Read more Priča o Trajanovom mostu na Dunavu

Национална стратегија развоја у контексту глобализације

Сва државна уређења, …, имају свој сопствени говор, као да је свако од њих живо биће: Jедан је говор демократије, други олигархије, а друкчији опет монархије; … а оно државно уређење, дакле, које говори својим сопственим језиком, подједнако боговима и људима, и сходно томе језику управља своје практично деловање, увек је берићетно и стабилно, али … Read more Национална стратегија развоја у контексту глобализације

ОЗНАКE ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

1. Шта су ознаке географског порекла? Ознаке географског порекла су заједнички назив за две врсте знакова разликовања: имена порекла и географске ознаке. 2. Шта су имена порекла?               Име порекла је назив одређеног места, региона или, у ређим случајевима, земље, којим се обележава одређени пољопривредни, прехрамбени или други сличан производ. На пример, … Read more ОЗНАКE ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

ORGANSKO STOČARSTVO

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biodegradabilnim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmsku, ratarsku i stočarsku proizvodnju, čime je obuhvaćeno i očuvanje i obnova prirodnih resursa, kao i povratak tradicionalnim vrednostima i znanjima. U poređenju sa konvencionalnom proizvodnjom u stočarstvu, poštovanje standarda i zakonske regulative … Read more ORGANSKO STOČARSTVO

Деције Трајан

Крајем II и почетком III века када су границе Римске империје почела да опседају варварска племена на историјску сцену ступају императори рођени на подручју наше данашње земље. Ови цареви били су скромног порекла и изражених војничких особина који су допринели да Римско царство опстане још неколико векова и опорави се од економске и социјалне кризе. … Read more Деције Трајан