СРЕМСКИ КУЛЕН

Као основна сировина за производњу „СРЕМСКОГ КУЛЕНА“ користи се свињско месо прве категорије и чврсто масно ткиво добијено клањем животиња узгојених на подручју Срема. Околности, нова времена и потребе довеле су до тога да аухтотону свињу ових простора „Мангулицу“ замене високо селекционисане, меснате расе свиња. Тако се данас за производњу меса намењеног изради „СРЕМСКОГ КУЛЕНА“ … Read more СРЕМСКИ КУЛЕН

ДЕМОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНА ТИПОЛОГИЈА НАСЕЉА СРЕМА

Александар Крајић Примљено: 21.02.2013. | Прихваћено: 30.04.2013. РЕЗИМЕ: На подручју Срема је 2011. године живело 778.828 становника, у око132 насеља. Републички завод за статистику Србије препознаје 128 насеља, којакласификује у градска (њих 18) и остала насеља. Она су у овом раду разврстана према величини у седам класа, док се на основу систематизације М. Грчића,која се … Read more ДЕМОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ И ФУНКЦИОНАЛНА ТИПОЛОГИЈА НАСЕЉА СРЕМА

Emperor Trajan Decius and His Sons on the Lower-Danubian Limes (AD 249-251)

Lily GROZDANOVA Proceedings of the 22nd  International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 In the mid 3rd century AD the Lower-DanubianLimes is undoubtedly one of the most turbulentborders of the Empire. The rule of Emperor Decius (Huttner 2008, 201-211; Wittig 1931, 1244-1284;Salisbury / Mattingly 1924, 1-23) and his sons (Wittig 1931a, 1284-1285; 1931b, 1285-1286) is … Read more Emperor Trajan Decius and His Sons on the Lower-Danubian Limes (AD 249-251)

Trajan Decius (249-251 A.D.) and Usurpers During His Reign

Geoffrey Nathan and Robin McMahon Geoffrey NathanSan Diego State University Early Life and Public Career Any discussion of Decius (and for most third century emperors) must be prefaced by an understanding that the historical tradition is incomplete, fragmentary, and not wholly trustworthy. Any reconstruction of his life and reign will therefore be to some degree … Read more Trajan Decius (249-251 A.D.) and Usurpers During His Reign

Кластер Трајан Деције

Друштвена организација Трајан Деције –Imperator Caesar Gaius Messius Quintus Traianus Decius Augustus (у даљем тексту „Удружење“) представља удруживање малих и средњих произвођача и предузећа, које обезбеђује бригу о њима. Чланови могу да задрже своје предности, али удруженим снагама заједно имаће више ресурса, учиће једни од других и савладаће професионалне бизнис вештине. Повезивање образовања, науке и … Read more Кластер Трајан Деције

Martinci

Martinci se nalaze na izuzeto povoljnom položaju, gde su se ukrštali putevi koji spajaju istok i zapad. Na teritoriji sela otkriveni su ostaci naselja iz praistorije. Na potesu Međoš pronađeni su tragovi života iz bronzanog doba, a značajan je i potes Poloj. Najviše nalaza ima iz rimskog doba, na potesima Petrovci, Kamarište i Staro groblje, … Read more Martinci

Порекло презимена, село Мартинци (Сремска Митровица)

Порекло становништва села Мартинци, општина Сремска Митровица. Према монографији о селу Мартинци, аутора Јованке Дражић. Породице које се помињу у најстаријим матичним књигама мартиначке цркве (од друге половине 18. века), а задржале су се до краја 20. века: Милашиновић Пармаковић Рунтић Рађеновић Курајић Мабетовић Коплић Габошац Јовановић Дражић Каролић Радаковић Крстић Жупунски Међедовић Андрић Везилић … Read more Порекло презимена, село Мартинци (Сремска Митровица)

О Срему

Срем (лат. Syrmia или Sirmium, хрв. Srijem, мађ. Szerém или Szerémség, нем. Syrmien, слов. Sriem, русински Срим, тур. Sirem) је географски регион у Панонској низији између Дунава, на северу и истоку; реке Саве до ушћа у Дунав, на југу и реке Босут на западу. Административна подела Регион је административно подељен између Србије и Хрватске. Хрватски део Срема обухвата већи део жупаније Вуковарско-сремске, док је српски део Срема углавном у Аутономној Покрајини Војводини (сем источног дела, који је део Београдског округа (централна Србија)). На територији Војводине, Срем је … Read more О Срему

Priča o Trajanovom mostu na Dunavu

Dvadeset kamenih stubova nosilo je nad širokom rekom drvenu konstrukciju, dužu od kilometra, preko koje će Trajan povesti 18.000 ratnika. Sunce tek što je bilo odskočilo kad se tog prolećnog dana 105. godine nove ere car Trajan sa pratnjom uputio iz Dijane, svoje dunavske rezidencije, nekoliko kilometara putem niz desnu obalu reke do novosagrađenog mosta, na svečanost … Read more Priča o Trajanovom mostu na Dunavu